MDPM EU

30.00 - 200.00 - 200.00

3,4-Metyleenidioksi-N-metyylifentermiini, joka tunnetaan yleisesti nimellä MDPMon amfetamiinijohdannainen, jolla on psykedeelisiä ja stimuloivia ominaisuuksia. Se on osa laajempaa fenetyyliamiineiksi kutsuttua huumausaineluokkaa, johon kuuluu useita muita psykedeelisiä aineita ja stimulantteja. Nämä aineet vaikuttavat yleensä keskushermostoon ja niillä on merkitystä mielialan, havaintojen ja kognitiivisten toimintojen muuttamisessa.

MDPM on monimutkainen yhdiste, jonka molekyylikaava on C11H15NO2. Siinä on metyyliryhmä (-CH3), joka on kiinnittynyt fentermiini-emäksen typpiatomiin. Siinä on myös metyleenidioksiryhmä (-O-CH2-O-), joka on liitetty emäsrakenteen fenyylirenkaaseen. Nämä muutokset perusamfetamiinimolekyylistä johtavat ainutlaatuisiin psykoaktiivisiin vaikutuksiin. Syyskuussa 2021 tapahtuneeseen tietojani koskevaan katkaisuun mennessä MDPM:ää koskevat yksityiskohtaiset tutkimukset ja selvitykset ovat kuitenkin vähäisiä, mikä tarkoittaa, että sen kaikkia vaikutuksia ihmisen fysiologiaan ja psykologiaan ei tunneta hyvin.

MDPM:n kemiallinen rakenne on samanlainen kuin muiden fenetyyliamiinien, kuten MDMA:n ja MDA:n. Molekyylin aromaattisessa renkaassa oleva metyleenidioxyryhmä vaikuttaa osaltaan huumeen psykedeelisiin vaikutuksiin. Tämä kemikaaliryhmä on ollut merkittävän tutkimuskiinnostuksen kohteena niiden mahdollisten terapeuttisten vaikutusten, kuten traumaperäisen stressihäiriön ja masennuksen hoidon, vuoksi, vaikka MDPM:n käyttöä nimenomaan näihin tarkoituksiin ei olekaan vakiintunut.

 

Huomautus: Tutkimuskemikaalit, kuten MDPMeant, on tarkoitettu ainoastaan laboratoriokäyttöön, eikä niitä saa käyttää tai kuluttaa ihmisillä. Noudata aina paikallisia määräyksiä ja käsittele tutkimuskemikaaleja vastuullisesti.

Tämä, kuten kaikki EU RC:n tuotteet, lähetetään tiistaina pikapostilla ilman seurantanumeroa,
AINOASTAAN Euroopan maihin.

MDPM, 3,4-metyleenidioksi-N-metyylifentermiini, on kemiallisten ja biologisten ominaisuuksiensa ansiosta tärkeä tuote eri aloilla. Alla on lueteltu tärkeimmät edut, jotka tekevät MDPM:stä arvokkaan tuotteen markkinoilla.

Rakenteellinen ainutlaatuisuus: MDPM:llä on rakenteellisesti ainutlaatuinen kemiallinen kehys. Tämä ainutlaatuinen rakenne tekee MDPM:stä kiehtovan yhdisteen, jota voidaan tutkia tutkimus- ja kehitysaloilla, erityisesti lääke- ja neurotieteiden alalla.

Mahdolliset terapeuttiset sovellukset: Fenetyyliamiinin ja amfetamiinin kemiallisiin luokkiin kuuluvana MDPM:llä on potentiaalisia terapeuttisia sovelluksia. Asianmukaisen tutkimuksen ja soveltamisen myötä MDPM voi johtaa uusien terapeuttisten strategioiden kehittämiseen eri tiloihin.

Robusti synteesiprosessi: MDPM syntetisoidaan käyttäen vankkoja ja tehokkaita prosesseja, jotka takaavat korkean saannon ja puhtauden. Tämä tekee siitä luotettavan tuotteen tutkimukseen ja teollisiin sovelluksiin.

Helppo käsittely ja varastointi: MDPM on vakaa yhdiste, jota on helppo käsitellä, varastoida ja kuljettaa. Tämä takaa tuotteen elinkelpoisuuden ja tehokkuuden sen elinkaaren aikana.

Monipuoliset sovellukset: MDPM:llä on kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi monia mahdollisia sovelluksia eri aloilla, kuten lääketeollisuudessa, kemiallisessa tutkimuksessa ja teollisessa valmistuksessa. Sen monipuolisuus tuo lisäarvoa tuotteelle ja kaikille sitä käyttäville toiminnoille.

Mahdolliset käyttötapaukset

MDPM:n erityisten ominaisuuksien ansiosta sillä on monia mahdollisia sovellusmahdollisuuksia erityisesti tutkimusympäristöissä. Tutustutaanpa joihinkin näistä skenaarioista.

🎯 Farmaseuttinen tutkimus: MDPM:ää, joka kuuluu fenetyyliamiini- ja amfetamiiniluokkaan, voidaan käyttää farmaseuttisessa tutkimuksessa sen potentiaalin selvittämiseksi lääkkeiden valmistuksen esiasteena tai sen farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan ominaisuuksien ymmärtämiseksi.

🎯 Kemiallinen tutkimus: Kemiallisessa tutkimuksessa MDPM voi toimia vertailustandardina analyysitarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää myös analyysimenetelmien tehokkuuden testaamiseen.

🎯 Neurotieteellinen tutkimus: Koska MDPM on rakenteellisesti samankaltainen muiden amfetamiinien kanssa, sitä voitaisiin tutkia neurotieteiden alalla sen mahdollisten keskushermostovaikutusten vuoksi.

🎯 Teollinen valmistus: Teollisuudessa MDPM:ää voidaan käyttää väli- tai esiasteena monimutkaisempien molekyylien synteesissä.

Suositeltu annostus

MDPM:n annostelu riippuu suuresti käyttötilanteesta. Tutkimustuotteena MDPM:ää olisi käytettävä valvotussa ympäristössä tiukkoja turvallisuusprotokollia noudattaen.

📝 Tutkimussovellukset: Tutkimusskenaarioissa käytetty MDPM:n määrä riippuu tutkimuksen erityispiirteistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kokeen luonteeseen, tarvittavaan otoskokoon ja tutkimuksen aiottuun lopputulokseen.

📝 Teollinen käyttö: Teollisuudessa käytetyn MDPM:n annostus tai määrä riippuu toiminnan laajuudesta ja erityisestä teollisesta prosessista, jossa sitä käytetään.

📝 Lääketeollisuus: Lääketeollisuudessa MDPM:n käyttöä säänneltäisiin ja se laskettaisiin lopputuotteen vaaditun saannon perusteella.

Haittavaikutukset ja varotoimet

Vaikka MDPM tarjoaa monia mahdollisia hyötyjä, on tärkeää olla tietoinen mahdollisista sivuvaikutuksista ja tarvittavista varotoimista tuotetta käsiteltäessä.

🚫 Käsittelyä koskevat varotoimet: MDPM:ää on käsiteltävä varovasti käyttäen asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, suojalaseja ja laboratoriotakkeja.

🚫 Varastointia koskevat varotoimet: MDPM on säilytettävä turvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa, erillään yhteensopimattomista aineista.

🚫 Käyttöä koskevat varotoimet: Koulutettujen ammattilaisten tulisi valvoa MDPM:n käyttöä valvotussa ympäristössä turvallisuuden sekä oikeudellisten ja eettisten ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.

Samanlaisia tuotteita

MDPM:n kaltaisia yhdisteitä, jotka kuuluvat fenetyyliamiinin ja amfetamiinin kemiallisiin luokkiin, on useita. Joitakin näistä ovat:

🔍 MDA (3,4-metyleenidioksiamfetamiini): Tämä on fenetyyliamiinin ja amfetamiinin kemiallisiin luokkiin kuuluva psykoaktiivinen lääke. Sitä käytetään pääasiassa neurotieteiden ja farmakologisen tutkimuksen alalla.

🔍 MDMA (3,4-metyleenidioksimetamfetamiini): Tunnetaan myös nimellä ekstaasi, ja tätä ainetta käytetään ensisijaisesti virkistystarkoituksiin, mutta sen mahdollisia terapeuttisia käyttötarkoituksia on tutkittu.

🔍 Metamfetamiini: Voimakas keskushermostoa stimuloiva aine, jota käytetään sekä laillisissa että laittomissa yhteyksissä.

🔍 Phentermine: Painonhallintaohjelmissa käytetty lääkitys.

Nämä tuotteet, kuten MDPM, edellyttävät vastuullista käsittelyä ja käyttöä, jossa noudatetaan oikeudellisia ja eettisiä rajoja.

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että MDPM on kiehtova ja monipuolinen yhdiste, jolla on monia mahdollisia sovelluksia farmaseuttisessa ja kemiallisessa tutkimuksessa sekä teollisessa valmistuksessa. Sen ainutlaatuinen rakenne, vakaus ja sovellusmahdollisuudet tekevät siitä välttämättömän tuotteen eri aloille.

MDPM voi mahdollisesti edistää tieteellistä ymmärrystä, edistää teollisia prosesseja ja auttaa kehittämään uusia hoitostrategioita. Se edellyttää vastuullista käyttöä ja asianmukaisia varotoimia, mutta näiden toimenpiteiden avulla MDPM:n mahdollisuudet ovat laajat ja jännittävät.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tuote, MDPM, on tarkoitettu ainoastaan tutkimus- ja teollisuuskäyttöön. Tämän tuotteen käyttöä tulee valvoa koulutettu ammattilainen valvotussa ympäristössä. Tuote on säilytettävä turvallisesti ja sitä on käsiteltävä asianmukaisin turvatoimin. MDPM:n käyttöön sovelletaan paikallisia lakeja ja määräyksiä. MDPM:n käyttäjien on ymmärrettävä tuotteeseen liittyvät mahdolliset riskit ja haittavaikutukset. Tuotteen väärinkäyttö voi johtaa haitallisiin seurauksiin. Noudata aina suositeltua annostusta ja käyttöön liittyviä varotoimia.

Arvostelut

Arvosteluja ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio tuotteelle "MDPM EU"

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *