3F-PiHP EU

30.00 - 75.00

3F-PiHPAfkorting van 3-Fluoro-Pyrrolidinoisohexafenon, is een chemische stof voor onderzoek die behoort tot de klasse van cathinonen, stoffen die verwant zijn aan amfetaminen. Ze komen van nature voor in de Khat-plant, maar kunnen ook synthetisch worden geproduceerd. 3F-PiHP is zo'n synthetische variant.

Deze chemische stof bestaat uit een unieke structuur die een keten van zes koolstofatomen bevat die verbonden zijn met een fenylring en een ketongroep. Het heeft ook een fluoratoom en een pyrrolidinylgroep, een vijfhoekige ring van koolstof- en stikstofatomen. Deze structuur geeft 3F-PiHP zijn aparte eigenschappen en potentieel voor onderzoek.

Het proces om 3F-PiHP te maken bestaat uit verschillende complexe stappen en mag alleen worden uitgevoerd door getrainde wetenschappers in een professioneel laboratorium. De stappen bestaan uit het maken van een Grignard-reagens (een soort verbinding die magnesium bevat), het combineren met een specifiek keton om een alcohol te vormen en vervolgens het reduceren van de alcohol tot een alkeen. De pyrrolidinylgroep wordt dan toegevoegd via een proces dat nucleofiele substitutie wordt genoemd.

Qua effecten zou 3F-PiHP werken als andere cathinonen, die het centrale zenuwstelsel kunnen stimuleren. Het kan het niveau van bepaalde chemicaliën in de hersenen verhogen, zoals dopamine, serotonine en noradrenaline. Dit kan leiden tot effecten als een verhoogd bewustzijn, meer energie en gevoelens van euforie. Het is echter belangrijk op te merken dat dit gefundeerde gissingen zijn op basis van verwante stoffen; de exacte effecten van 3F-PiHP zijn niet volledig bekend en moeten verder worden onderzocht.

Opmerking: Chemische stoffen voor onderzoek zoals 3F-PiHP zijn alleen bedoeld voor gebruik in laboratoria en mogen niet worden geconsumeerd of gebruikt door mensen. Houd u altijd aan de plaatselijke voorschriften en ga verantwoord om met chemicaliën voor onderzoek.

Net als alle producten van RC uit de EU worden deze op dinsdag per exprespost verzonden zonder trackingnummer,
ALLEEN naar Europese landen.

3F-PiHP, of 3-Fluoro-Pyrrolidinoisohexafenon, is een fascinerende chemische stof voor onderzoek die behoort tot de klasse van cathinonen. Als een nieuwe stof wordt het voornamelijk gebruikt in forensische contexten en wetenschappelijke studies vanwege zijn eigenschappen. Het is van het grootste belang om op te merken dat deze gedetailleerde beschrijving bedoeld is om uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven over onder andere de moleculaire structuur, farmacologische eigenschappen, chemische synthese en opslag van 3F-PiHP. Het is cruciaal om te benadrukken dat 3F-PiHP, vanwege zijn benaming als chemische stof voor onderzoek, niet mag worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of zelfmedicatie.

Chemische identiteit en moleculaire structuur

3F-PiHP is een chemische verbinding die geclassificeerd is onder de cathinon familie, specifiek als een gesubstitueerde cathinon. De cathinonen zijn stoffen die van nature voorkomen in de plant Khat (Catha edulis). De gesubstitueerde cathinonen, aan de andere kant, zijn een grote familie van amfetamine-analogen waartoe ook de synthetische cathinonen behoren, in de volksmond bekend als "badzout".

De systematische naam voor 3F-PiHP is 1-(3-fluorfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one. Het heeft een hexanofenonkern, een keten van zes koolstofatomen die aan één uiteinde aan een fenylring en aan het andere uiteinde aan een ketongroep vastzitten. De fenylring heeft een fluoratoom op de derde positie (3-fluorfenyl) en de pyrrolidinylgroep is verbonden aan het tweede koolstofatoom van de hexaanketen.

De pyrrolidinylgroep, afgeleid van pyrrolidine, bestaat uit een vijfhoekige ring met vier koolstofatomen en één stikstofatoom. Deze structuur staat bekend om zijn unieke chemische eigenschappen, die bijdragen aan het algemene farmacologische profiel van de verbinding.

Synthese

De synthese van 3F-PiHP vereist een grondige kennis van organische chemie en mag alleen worden uitgevoerd door getrainde chemici onder gecontroleerde omstandigheden in een goed uitgerust laboratorium. Het proces komt in grote lijnen overeen met dat voor de synthese van andere gesubstitueerde cathinonen.

De algemene methode omvat een Grignardreactie, waarbij een Grignardreagens (een organomagnesiumverbinding) reageert met een keton om een tertiaire alcohol te vormen. Deze stap wordt gevolgd door de reductie van de tertiaire alcohol tot het overeenkomstige alkeen. De pyrrolidinylgroep wordt in het molecuul gebracht via nucleofiele substitutie.

Eerst wordt het juiste Grignard-reagens bereid door magnesium te laten reageren met een gehalogeneerde verbinding. Dit reagens wordt vervolgens gereageerd met het hexanofenon, waardoor een tertiaire alcohol ontstaat. De tertiaire alcohol wordt gereduceerd tot een alkeen met behulp van een reductiemiddel zoals lithiumaluminiumhydride.

De laatste stap is het introduceren van de pyrrolidinylgroep. Dit gebeurt via nucleofiele substitutie, waarbij een halogeenatoom op het alkeen wordt vervangen door de pyrrolidinylgroep. Deze reactie wordt meestal uitgevoerd in aanwezigheid van een base.

Na de synthese wordt de verbinding gezuiverd door kristallisatie of andere zuiveringsmethoden en het eindproduct wordt grondig geanalyseerd met technieken als kernspinresonantie (NMR), massaspectrometrie en infraroodspectroscopie om de identiteit en zuiverheid te bevestigen.

Farmacologische eigenschappen

Als chemische stof voor onderzoek is het exacte farmacologische profiel van 3F-PiHP op het moment van schrijven nog niet goed bestudeerd. Echter, gebaseerd op de structurele gelijkenis met andere gesubstitueerde cathinonen, kunnen we bepaalde eigenschappen postuleren.

Net als andere cathinonen werkt 3F-PiHP waarschijnlijk als een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel. Cathinonen werken over het algemeen door het verhogen van het niveau van bepaalde neurotransmitters in de hersenen, zoals dopamine, serotonine en noradrenaline. Ze bereiken dit door de heropname van deze neurotransmitters te remmen, wat leidt tot verhoogde stimulatie van de neuronen en resulteert in effecten als verhoogde alertheid, verhoogde energie en euforie.

De toevoeging van de 3-fluorfenylgroep zou de activiteit van 3F-PiHP kunnen moduleren, waardoor mogelijk de werkzaamheid, selectiviteit of metabole stabiliteit verandert. De aanwezigheid van de pyrrolidinylgroep kan ook de lipofiliteit van de verbinding beïnvloeden, wat invloed heeft op het vermogen om de bloed-hersenbarrière te passeren en mogelijk bijdraagt aan een sneller begin van de effecten.

Dit zijn echter slechts gefundeerde speculaties. Het werkelijke farmacologische profiel van 3F-PiHP kan variëren en moet uitgebreider worden bestudeerd.

Opslag

Zoals bij de meeste onderzoekschemicaliën moet 3F-PiHP op de juiste manier worden opgeslagen om de integriteit en effectiviteit te behouden. Het wordt aanbevolen om de verbinding op een koele, droge en donkere plaats te bewaren, bij voorkeur in een luchtdichte verpakking. Blootstelling aan warmte, licht en lucht moet tot een minimum worden beperkt om afbraak te voorkomen.

3F-PiHP kan, net als andere cathinonen, hydrolyse, oxidatie en fotolyse ondergaan als het niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Deze processen kunnen de verbinding afbreken, waardoor de chemische structuur verandert en deze mogelijk niet meer bruikbaar is voor onderzoeksdoeleinden.

De verbinding moet ook worden opgeslagen op een veilige locatie, uit de buurt van ongeautoriseerde toegang. Gezien het feit dat het een chemische stof voor onderzoek is, is het van cruciaal belang dat het uit de handen wordt gehouden van personen die er misbruik van zouden kunnen maken.

Veiligheid en voorschriften

Gezien het gebrek aan uitgebreide studies over de effecten en toxiciteit, moet 3F-PiHP voorzichtig worden gehanteerd. Direct contact met de huid of ogen moet worden vermeden en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen en een veiligheidsbril, moeten worden gebruikt bij het hanteren van de verbinding.

In termen van regelgeving kan de wettelijke status van 3F-PiHP variëren afhankelijk van het rechtsgebied. In veel landen valt het onder de categorie 'Nieuwe Psychoactieve Stoffen' (NPS) en kan het onder specifieke wetten voor deze stoffen vallen. Onderzoekers die van plan zijn om 3F-PiHP te bestuderen moeten de lokale regelgeving raadplegen om er zeker van te zijn dat deze wordt nageleefd.

Concluderend, 3F-PiHP vertegenwoordigt een interessante verbinding voor onderzoek op het gebied van forensische en farmaceutische chemie, gezien zijn classificatie als een gesubstitueerd cathinon. Ondanks het potentieel voor het ontsluiten van waardevolle farmacologische inzichten, moet het met respect en voorzichtigheid worden behandeld vanwege de classificatie als een chemische stof voor onderzoek en de waarschijnlijke stimulerende eigenschappen voor het centrale zenuwstelsel. Uitgebreid begrip van de synthese, eigenschappen, opslag en regelgeving is cruciaal voor elk potentieel onderzoek waarbij deze verbinding betrokken is.

1 beoordeling voor 3F-PiHP EU

 1. ***** (geverifieerde eigenaar) -

  next best thing to apihp

  • ontwikkelen -

   Thank you for your comment! It seems like you’re interested in 3F-PiHP and comparing it to APIHP. Both of these substances belong to the class of cathinones and are synthetic variants. While 3F-PiHP is a research chemical with a unique structure consisting of a chain of carbon atoms, a phenyl ring, a ketone group, a fluorine atom, and a pyrrolidinyl group, APIHP is another popular cathinone compound known as alpha-pyrrolidinoisohexaphenone.

   Comparing the effects of 3F-PiHP to APIHP, it’s important to note that the exact effects of 3F-PiHP are not fully known and require further research. However, based on related substances, it is believed that cathinones like 3F-PiHP can stimulate the central nervous system by potentially increasing the levels of neurotransmitters such as dopamine, serotonin, and norepinephrine. This stimulation might lead to heightened awareness, increased energy, and feelings of euphoria.

   It’s worth mentioning that research chemicals like 3F-PiHP and APIHP are intended for laboratory use only and should not be consumed or used by humans. It is crucial to adhere to local regulations and handle these substances responsibly.

   Regarding the shipping of products from EU RC, as mentioned in the post, they are shipped to European countries only on Tuesdays via express mail without a tracking number.

   Please remember to prioritize safety and strictly follow the guidelines and regulations when dealing with research chemicals.

Een recensie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *