Bretazenil EU

12.00 - 78.00

Bretazenil is een geneesmiddel dat helpt bij het verminderen van angst, het onder controle houden van aanvallen, het kalmeren van spierkrampen en het behandelen van slapeloosheid. Het is vergelijkbaar met bekende medicijnen als diazepam en alprazolam, die allemaal deel uitmaken van een groep die bekend staat als benzodiazepinen.

Wat Bretazenil onderscheidt van deze vergelijkbare medicijnen is dat het zachter is voor de kalmerende mechanismen van onze hersenen. Dit is gunstig omdat het de kans op het ontwikkelen van een sterke afhankelijkheid of het ervaren van ernstige bijwerkingen vermindert, zelfs met een hogere dosering.

Bij inname wordt Bretazenil snel geabsorbeerd en het begint binnen 2-4 uur te werken. Het blijft ongeveer 8 tot 15 uur actief in het lichaam en wordt voornamelijk via de lever en urine uitgescheiden.

Net als andere medicijnen heeft Bretazenil bijwerkingen, waaronder mogelijke slaperigheid, vermoeidheid of duizeligheid. Deze bijwerkingen zijn echter meestal minder ernstig in vergelijking met vergelijkbare medicijnen.

Bretazenil kan worden gebruikt voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals angststoornissen, slaapstoornissen, bepaalde vormen van epilepsie en spierspasmen. Door het zachte effect op de ontspanningsmechanismen van de hersenen biedt Bretazenil een potentieel veiligere optie, vooral voor mensen die langdurig gebruik nodig hebben. Het is een belangrijke vooruitgang in dit type medicatie, gericht op het helpen van mensen die worstelen met angst, slaapproblemen en andere gerelateerde aandoeningen, terwijl het risico op ernstige bijwerkingen en afhankelijkheid geminimaliseerd wordt.

Net als alle producten van RC uit de EU worden deze op dinsdag per exprespost verzonden zonder trackingnummer,
ALLEEN naar Europese landen.

Bretazenil, een partiële agonist van de benzodiazepinereceptor, is een unieke farmaceutische verbinding die in eerste instantie werd ontwikkeld als een potentieel therapeutisch alternatief voor benzodiazepinen met een volledige agonist voor de behandeling van angststoornissen, toevallen, spierspasmen en slapeloosheid. Het staat bekend om zijn anxiolytische, anticonvulsieve, sedatieve en spierontspannende eigenschappen, maar vertoont minder kans op tolerantie en ontwenningsverschijnselen in vergelijking met benzodiazepinen met een volledig agonistisch middel.

 

Chemische samenstelling en synthese

Bretazenil wordt chemisch aangeduid als 6-(2-broomfenyl)-8-fluoro-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine. Het heeft een triazolobenzodiazepine ruggengraat, wat een fusie is van benzodiazepine en triazoolringen.

Het syntheseproces van Bretazenil bestaat uit een reeks stappen die beginnen met een brominatiereactie van o-fluoraceetofenon om 2-broomfluoraceetofenon te verkrijgen. De daaropvolgende reacties, waarbij diazotisatie, cyclisatie en N-alkylatie betrokken zijn, leiden tot de vorming van het eindproduct.

 

Werkingsmechanisme

Bretazenil werkt voornamelijk op de gamma-aminoboterzuur (GABA) type A receptoren in de hersenen. Het versterkt het remmende effect van de neurotransmitter GABA, waardoor sedatie, spierontspanning en vermindering van angst worden bevorderd. In tegenstelling tot full-agonistische benzodiazepinen werkt Bretazenil als een partiële agonist, wat resulteert in een "plafondeffect" waarbij toenemende doses de effecten van het medicijn niet voortdurend versterken. Dit vermindert het risico op ernstige bijwerkingen, afhankelijkheid en ontwenning aanzienlijk.

 

Farmacokinetiek

De farmacokinetiek van Bretazenil laat zien dat het een goede biologische beschikbaarheid heeft bij orale toediening. Het wordt snel geabsorbeerd en bereikt piekplasmaconcentraties binnen 2-4 uur na inname. Het volgt een eerste-orde kinetiek en vertoont een halfwaardetijd van ongeveer 8 tot 15 uur. Bretazenil ondergaat levermetabolisme en wordt voornamelijk uitgescheiden in de urine.

 

Klinische toepassingen

Bretazenil is oorspronkelijk ontwikkeld als therapeutische oplossing voor angst, maar is ook werkzaam bij verschillende andere aandoeningen:

a) Angststoornissen: Bretazenil kan worden gebruikt om angststoornissen te behandelen en vertoont een werkzaamheid die vergelijkbaar is met die van traditionele benzodiazepinen, maar met minder bijwerkingen.

b) Slapeloosheid: Vanwege zijn kalmerende eigenschappen kan Bretazenil gunstig zijn voor de behandeling van slapeloosheid.

c) Epilepsie: De anticonvulsieve eigenschappen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie.

d) Spierkrampen: De spierverslappende eigenschappen van Bretazenil kunnen verlichting geven bij spierspasmen die gepaard gaan met aandoeningen zoals multiple sclerose.

 

Veiligheid en bijwerkingen

Bretazenil wordt over het algemeen goed verdragen, met minder bijwerkingen in vergelijking met benzodiazepinen met een volledigeagonist. Enkele veel voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid. In tegenstelling tot traditionele benzodiazepinen heeft Bretazenil een lager risico op afhankelijkheid en ontwenning.

 

Vergelijkende analyse met andere benzodiazepinen

Bretazenil wordt tot dezelfde familie gerekend als andere populaire benzodiazepinen, waaronder diazepam, alprazolam en lorazepam. Het heeft echter verschillende farmacologische eigenschappen die het onderscheiden van deze klassieke benzodiazepinen.

Ten eerste is Bretazenil, in tegenstelling tot volledige agonisten zoals diazepam en alprazam, een partiële agonist op de GABA type A receptoren. Dit betekent dat het de receptor niet volledig activeert, waardoor er een "plafondeffect" ontstaat. Dit plafondeffect verlaagt het risico op bijwerkingen zoals oversedatie, zelfs bij hogere doseringen, en beperkt de kans op tolerantie en ontwenningsverschijnselen, die vaak voorkomen bij chronisch gebruik van benzodiazepinen met een volledige agonistische werking.

Ten tweede vertoont Bretazenil subtypeselectiviteit, wat betekent dat het verschillende affiniteit heeft voor verschillende subtypen van de GABA type A receptor. Men denkt dat deze selectiviteit bijdraagt aan de balans tussen therapeutische werkzaamheid en bijwerkingenprofiel, omdat verschillende receptorsubtypen geassocieerd worden met verschillende fysiologische effecten.

 

Toekomstige ontwikkelingen en vooruitzichten

De unieke farmacologische eigenschappen van Bretazenil maken het een veelbelovende kandidaat voor toekomstige therapeutische ontwikkeling. Lopend onderzoek kan de toepassingen verder uitbreiden dan de huidige indicaties.

Een van de belangrijkste gebieden voor toekomstig onderzoek is de mogelijke toepassing van Bretazenil bij de behandeling van alcoholontwenning. Traditionele benzodiazepinen worden vaak gebruikt in deze context, maar het gebruik ervan wordt bemoeilijkt door risico's van oversedatie en afhankelijkheid. Bretazenil, met zijn plafondeffect en lager risico op afhankelijkheid, zou mogelijk een veiliger alternatief kunnen zijn.

Bovendien zou de subtypeselectiviteit van Bretazenil gebruikt kunnen worden om meer gerichte geneesmiddelen te ontwikkelen. Medicijnen met een preferentiële binding aan α1 subtypes van de GABA type A receptor zouden bijvoorbeeld ontwikkeld kunnen worden om de sedatieve effecten te versterken terwijl andere bijwerkingen geminimaliseerd worden. Omgekeerd zouden geneesmiddelen die zich richten op α2 en α3 subtypen geoptimaliseerd kunnen worden voor anxiolytische effecten, waarbij opnieuw de bijwerkingen geminimaliseerd worden die geassocieerd worden met niet-selectieve receptoractivatie.

 

Uitgebreide analyse van het werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van Bretazenil is voornamelijk gebaseerd op de modulatie van GABA type A receptoren. Het GABA-systeem is het belangrijkste remmende neurotransmittersysteem in het centrale zenuwstelsel van zoogdieren en deze receptoren zijn pentamere transmembraanreceptoren die functioneren als ligandafhankelijke ionenkanalen.

Bij activering door GABA openen deze kanalen om de instroom van chloride-ionen mogelijk te maken, waardoor de celmembraan hyperpolariseert en de neuronale prikkelbaarheid afneemt. Benzodiazepinen versterken het effect van GABA door de frequentie van kanaalopening te verhogen, wat leidt tot een verhoogde instroom van chloride-ionen.

Als partiële agonist induceert Bretazenil niet de volledige opening van deze kanalen, maar produceert eerder een submaximale respons, zelfs als het medicijn aan alle beschikbare receptoren gebonden is. Deze eigenschap ligt ten grondslag aan het plafondeffect van Bretazenil.

Bovendien heeft de GABA type A receptor verschillende subtypes, die van elkaar verschillen door de samenstelling van hun vijf subeenheden. Interessant is dat Bretazenil subtypeselectiviteit vertoont, met een differentiële affiniteit voor verschillende receptorsubtypen. Deze subtypeselectiviteit beïnvloedt de therapeutische werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van Bretazenil, omdat verschillende subtypen geassocieerd worden met verschillende fysiologische reacties.

Concluderend kan worden gesteld dat de unieke farmacologische eigenschappen van Bretazenil, waaronder zijn partiële agonistische activiteit en subtypeselectiviteit op GABA type A receptoren, het onderscheidt van traditionele benzodiazepinen en een basis vormt voor zijn potentieel in de ontwikkeling van veiligere en meer doelgerichte therapeutica.

Conclusie

Bretazenil vertegenwoordigt een unieke evolutie in het ontwerp van benzodiazepinen, die de therapeutische voordelen van deze geneesmiddelenklasse vertonen terwijl de kans op afhankelijkheid en bijwerkingen aanzienlijk wordt geminimaliseerd. De unieke farmacokinetische en farmacodynamische profielen maken het een veelbelovend middel bij de behandeling van een reeks aandoeningen, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor therapeutische interventie.

2 beoordelingen voor Bretazenil EU

 1. S.H. (geverifieerde eigenaar) -

  I was waiting for a potent compound, maybe I expect too much from this one, Research results were little underwhelming to say the least.

  • IVOLABS -

   I understand your disappointment with the research results for Bretazenil. It’s natural to have high expectations when trying a new compound, especially when it comes to managing anxiety and other conditions. While Bretazenil may not have met your expectations in terms of potency, it’s important to remember that different individuals may respond differently to medications.

   It’s also worth noting that the gentler approach of Bretazenil on the brain’s calming mechanisms could be beneficial for individuals who are seeking a safer option with potentially fewer side effects and less risk of dependency. Every medication has its own unique profile of effects, and what works for one person may not work as effectively for another.

   If you’re still looking for a more potent compound, it may be helpful to discuss your concerns and preferences with a healthcare provider or researcher. They may be able to provide guidance on other options that could better meet your needs. Thank you for sharing your experience with Bretazenil, and I hope you find a solution that works better for you.

 2. Martin (geverifieerde eigenaar) -

  bretazenil ist gut, getestet wurden 2mg, hat seine angstösende Wirkung entfaltet, hat sediert, passt.

  • IVOLABS -

   Thank you for sharing your experience with Bretazenil, Martin. It’s great to hear that you found it effective in reducing anxiety and inducing sedation. The fact that it showed its anxiolytic effects at a 2mg dose is promising, especially considering its gentle impact on the brain’s calming mechanisms. It’s encouraging to know that this medication can help individuals like yourself manage anxiety and related conditions without the risk of severe side effects or dependency. Your feedback adds valuable insight into the benefits of Bretazenil and its potential as a safer option for long-term use.

Een recensie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *